De vier Elementen 

De vier elementen water, aarde, lucht en vuur, zijn de vier oerprincipes waaruit alles volgens de oude natuurreligies is opgebouwd. Ze zijn gekoppeld aan de vier seizoenen die we kennen: herfst, winter, lente en zomer. Samen vormen ze ook wel het medicijnwiel.

Elk element en elk seizoen kent zijn eigen thema’s en uitdagingen. Vroeger toen de mensen nog dichtbij en met de natuur leefden kwamen deze thema’s vanzelf voorbij: in de lente werd er gezaaid, in de zomer geoogst, in de herfst de balans op gemaakt en in de winter was het een tijd van rust, waarna er weer een nieuwe cyclus begon.

Maar ook in deze tijd zijn de vier elementen en hun thema’s nog steeds van toepassing. Onze maatschappij is er op gericht om zoveel mogelijk in de vuur energie te zitten. Maar als je vuurtje te lang brand raak je opgebrand. Ook de andere elementen heb je nodig om balans te vinden in je leven.

In deze retraite ga je leren hoe je praktisch met deze vier elementen kan werken in je leven. Als je leert om weer te leven vanuit deze cyclus en hierbij samen te werken met de vier elementen, leer je om weer te leven in het ritme van de natuur zoals dit oorspronkelijk bedoeld is.

 

 

Korte uitleg elementen:

In de herfst  (element water) maak je je balans op, hoe is afgelopen tijd gegaan, wat ga je loslaten, wat wil je behouden. Hierna ga je de winter, de rustperiode in. Water gaat over je verbinden met je gevoelswereld, je emoties, loslaten wat je niet meer nodig hebt en zo ruimte maken. De uitdaging zit om niet in het verdriet te blijven hangen maar accepteren dat loslaten ruimte maakt voor geluk.

 

Aarde (seizoen winter) gaat over rust nemen, jezelf voeden zodat je daarna weer kan groeien. Vanuit deze rust komen de eerste ideeën, de eerste zaadjes.Jezelf veilig voelen is hierbij een belangrijk thema met als andere kant je bewust worden waar je angst ligt.

 

De lente en het seizoen lucht gaan over nadenken, wijsheid. Nadenken over wat je gaat laten groeien, waar je je energie in stopt en hier de eerste stappen in maken. De uitdaging ligt in je plannen helder voor ogen houden en niet in de verwardheid te schieten.

 

De zomer is de tijd van actie, dat waar je warm voor loopt gaan doen, het neerzetten. Maar ook de tijd van dankbaarheid, blij zijn met wat al gelukt is. De zomer en het vuur zijn speelse elementen, het is ook de tijd van feest vieren. De zon geeft veel energie, maar het risico is dat je moe wordt als je niet echt doet waar je hart ligt.