Privacy verklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Art of Connection

+31627258550

info@art-of-connetion.com

KvK nummer: 73013056

BTW nummer: NL001755045B51  

Website:https://www.art-of-connection.com/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Art of Connection verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via email, telefoon en app. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam
- Geslacht en geboortedatum
- Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens onze dienstverlening

 

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

Art of Connection jouw gegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke gronden:
- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
- Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
- Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
- Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Doeleinden

Art of Connection verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
- Het onderhouden van contact;
- Een goede en efficiënte dienstverlening;
- Het verrichten van administratieve handelingen;
- Verbetering van de dienstverlening;
- Facturering;
- Het afhandelen van betalingen;
- Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft.

Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

 

Social media

Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Art of Connection zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Art of Connection zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. We hanteren de volgende bewaartermijnen:
- Aanvraag van informatie aanvraag -> gegevens worden 2 jaar verwijderd als je geen klant bij ons bent geworden.
- Klanten -> factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn), de overige gegevens worden 3 jaar na het laatste contact verwijderd.

 

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Art of Connection passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorArt of Connection en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@art-of-connection.com

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-08-2023.

 

Art of Connection kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.